Saturday, 4 October 2014

Hướng dẫn nâng cấp các gói founder của game ArcheAge, và nạp tiền vào trion

Hướng dẫn nâng cấp các gói founder của game ArcheAge.
Vietcoin sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp tài khoản ArcheAge của mình bằng thẻ rixty card. Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây.


0 comments:

Post a Comment