Sunday, 28 December 2014

Cách nạp thẻ Cherry Credits, Dragon Nest, maplestory, SD gundam, storm online

1. Các bạn cần chuẩn bị trước thẻ Cherry Credits, có thể mua tại đây.
2. Login vào website cherrycredits.com
3. Click vào Topup, chọn topup bằng thẻ Cherry.
4. Điền Seri thẻ và Security code của thẻ rồi click submit là xong.
Cách làm bạn xem video hướng dẫn dưới đây, video chất lượng HD bạn chỉnh lên HD xem cho nét:


0 comments:

Post a Comment