Sunday, 28 December 2014

Cách nạp thẻ Mint Prepaid Card - Paymentwall


Ở bất kỳ website nào bạn thấy cổng paymentwall hoặc biểu tượng Mint, là bạn có thể dùng thẻ Mint để nạp tiền.
Hiện Mint hỗ trợ tiêu biểu: game321.com - gtarcade.com - http://www.games.la/ - http://www.deadfrontier.com/ - http://www.tagame.com/ - http://www.gogames.me/ - http://www.teebik.com/ - http://www.joyfun.com/

1. Các bạn có thể mua thẻ Mint chính hãng tại: www.vietcoin.com/mint-global-game-card
2. Ở bất kỳ NPH Game nào, ở phần nạp tiền các bạn thấy 1 trong 2 biểu tượng của Paymentwall và Mint dưới đây là có thể dùng đc thẻ Mint.

3. Click vào paymentwall hoặc Mint, điền thông tin tài khoản cần nạp, sau đó điền thẻ Mint và click buy là xong

Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn cách nạp thẻ Mint cho NPH game321.com dưới đây:

0 comments:

Post a Comment